Kiev1.org Карта сайта Файлы Фотографии Киева
  
Реклама:


Разделы
 
 Sysadmin
 Антиглобалисты
 Ереси и секты
 Катастрофы
 Компьютерные новости
 Непроверенное
 О проекте
 О фотогалерее
 Политика и власть
 Православие
 Предприятия Украины
 Протесты Людей против нового мирового концлагеря
 Разное
 Россия
 Старец Паисий 1924-1994
 Стояние за Истину
 Суды в Украине
 Тайна беззакония
 экуменизм


Внимание! Читая пророчества на этом сайте помните что достоверность трудно проверить и все может во времени изменяться - самое главное думать своей головой и не верить легкомысленно всему что говорят, особенно советское телевидение
"О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец (Мк. 13, 32)"

6 октября (в четверг) состоится ВСЕУКРАИНСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД ЗА ПРАВО ЖИТЬ БЕЗ ЛИЧНЫХ КОДОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ.На этот день в Верховной Раде запланировано принятие Постановления «О Рекомендациях парламентских слушаний «Свобода совести и идентификация личности», состоявшихся 29 июня 2005 года при участии представителей УПЦ МП.
Проект
(на заміну раніше поданого)

вноситься народними депутатами – членами Комітету з питань культури і духовності Косівим М.С. та іншими за рішенням комітету від 7 вересня 2005 рокуПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про Рекомендації парламентських слухань
“Свобода совісті й ідентифікація особи”

Зважаючи на висновки та пропозиції учасників парламентських слухань “Свобода совісті й ідентифікація особи”, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань “Свобода совісті й ідентифікація особи” (додаються).

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України під час розробки нормативно-правових актів, пов’язаних із накопиченням та обробкою відомостей про особу, враховувати зауваження і пропозиції, висловлені учасниками парламентських слухань.

3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності.
Голова Верховної Ради
України В. ЛИТВИН
Проект


СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від вересня 2005 року
Рекомендації парламентських слухань на тему:
“Свобода совісті й ідентифікація особи”


Учасники парламентських слухань, що відбулися 29 червня 2005 року, обговоривши проблемні питання свободи совісті та ідентифікації особи в Україні, зазначають, що свобода совісті та релігійна свобода є загальнолюдськими цінностями, проте вони не повинні обмежувати розвиток інформаційних технологій в Україні.
Створений в Україні Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (далі – Державний реєстр) є автоматизованим банком даних для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки, збори, інші обов’язкові платежі до бюджетів та внески до державних цільових фондів.
Державний реєстр є основою для ведення інших державних інформаційних систем, що використовують інформацію про фізичну особу. Невнесення даних про особу до Державного реєстру призведе до порушення цілісності таких інформаційних систем.
Враховуючи необхідність виконання положень Закону України “Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів” (далі – Закон) та врегулювання питання щодо внесення відмітки до паспорта громадянина України фізичній особі, яка за релігійними або іншими переконаннями відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера, Державною податковою адміністрацією України разом із Міністерством внутрішніх справ України розроблено і спільним наказом затверджено Порядок внесення відмітки до паспорта громадянина України щодо ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів. Він зареєстрований у Міністерстві юстиції України і набрав чинності.
Таким чином фізичним особам надано можливість відмовлятися від ідентифікаційного номера за релігійними або іншими переконаннями. Особи з такими відмітками обліковуються в органах державної податкової служби як платники податків за серією та номером свого паспорта.
У зв’язку з цим на практиці виникає потреба створення нової системи обліку для цих осіб, чисельність яких визначити практично неможливо з огляду на нечіткість поняття “релігійні або інші переконання”. В той же час, облік за серією та номером паспорта відрізняється від ідентифікаційного номера тільки меншою кількістю цифр та ще двома буквами, що породжує проблему для облікованих таким чином під час поїздок за кордон.
Але досвід інших країн свідчить про необхідність створення системи саме єдиного автоматизованого обліку фізичних осіб – платників податків.
Повернення до паперового документообігу для обліку платників податків порушує цілісність автоматизованого банку даних Державного реєстру. До того ж, автоматизація обліку спрощує та підвищує ефективність систем обробки інформації та прийняття управлінських рішень.
Разом із цим слід враховувати недоліки нових інформаційних технологій щодо можливості нелегального поширення баз даних про особу, оскільки ці дані збираються різними організаціями та державними органами.
Крім того, існує загроза розголошення конфіденційної інформації або її використання із злочинними намірами. На цьому наголошують керівники християнських церков України у своєму зверненні до парламенту з приводу пропозицій запровадження в Україні нових способів реєстрації фізичних осіб.
У зв’язку з цим виникає необхідність узгодження законодавчих актів України з нормами Конвенції про захист особи у зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних.

З метою подальшого законодавчого вирішення питань реєстрації фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів учасники парламентських слухань р е к о м е н д у ю т ь:

1. Верховній Раді України:

розглянути питання про визнання проекту закону про внесення змін до Закону України “Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів” (н.д. М.С.Комар, О.Я.Корсаков, р. № 3711-1) невідкладним;

розглядати законопроекти, пов’язані з накопиченням і обробкою відомостей про особу, тільки після набуття чинності Конвенції про захист особи у зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних;

визначити головний комітет, до відання якого будуть віднесені питання законодавчого врегулювання реєстрації фізичних осіб, накопичення, обробки та захисту відомостей про особу.

2. Кабінету Міністрів України:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону України “Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів” у частині щодо альтернативних форм обліку громадян України – платників податків та інших обов’язкових платежів, які через релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера;

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про ратифікацію Конвенції про захист особи у зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних.

gska2.rada.gov.ua:7777/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=7769&skl=
www.zaistinu.ru/articles/?aid=846

 Судебная экспертиза в Приозерске над ИНН
 Начался процесс ликвидации общины церкви свт. Николы на Берсеневке
 www.voskres.ru. Анафема пролившим невинную кровь в 1993 г.
 Журнал \'ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ\' № 12(16), декабрь 2003 г.. Рассуждения монашествующих о проблеме принятия ИНН
 Епископ Белоцерковский и Богуславский Серафим Дорогие мои пастыри и все православные христиане, мир вам от Бога да умножится.
 Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий Люди не желают делать даже первых шагов в эту систему...
  о. Алексей Масюк, настоятель Храма Св.вмч. Пантелеимона в Удельной, Санкт-Петербург, Так можно ли говорить об отсутствии связи между ИНН и воцарением антихриста?
 В.П. Филимонов Великая ложь глобализма
 Епископ Владивостокский и Приморский Вениамин На волне глобальной смуты
  Стояние за Истину: В государстве "информационная Россия" не будет морали и этики. http://www.zaistinu.ru/econtrol/INN/inforussia.shtml (Комментарий из зала суда)
 Стояние за Истину: Мировой концлагерь - это не преувеличение... http://www.zaistinu.ru/econtrol/INN/konclager.shtml
 www.zaistinu.ru Требуем запрета личных кодов!
  Стояние за Истину: Гражданам будет присвоен штрих-код? http://www.zaistinu.ru/econtrol/INN/lik2006.shtml
 www.zaistinu.ru Итоговый документ конференции "Православные христиане против глобализации"
 Омельченко дает "зеленый свет" мастерам второго шага к печати антихриста
 Микрософт продавливает внедрение пластиковых карт со штрихкодами
 Антихристова книга мертвых России заполняется в Санкт-Петербурге Глобальная информационная сеть протягивает свои щупальца к северной столице нашей Родины
 Граждане требуют отменить для них идентификационные коды. УКРАИНА, Львов. (Соб. корр.) 8 января Сиховский районный суд г. Львова удовлетворил иски 47 граждан, исповедующих православие, к Налоговой администрации Украины.
 Круглый стол по принятию законопроекта "Про реэстрацию фiзичних осiб в Украiнi"
 Впервые в истории выпущен официально прибор для кражи кредиток.
 С. Фомин "Россия перед Вторым Пришествием" Признаки Скорого Пришествия Антихриста http://zaistinu.ru
 16 января нынешнего года. ТАСС сообщает: Новые типы паспортов со встроенным электронным чипом скоро могут появиться в России и других странах «большой восьмерки».
 6-й пункт планов комитета 300
 Налоговые органы Украины продолжают нагло притеснять не желающих добровольно следовать в систему Нового мирового порядка
 Лавина нарастает
 Народному депутату Верховного Совета Украины, ОБРАЩЕНИЕ
 Господь вразумил депутатов. Авторы злополучных законопроекта сами отказались!
 "Сегодня коды, завтра карточки, послезавтра печать..." Сегодня уже увы, второй этап - карточки.
 3 июня в Киеве состоялся Всеукраинский Крестный ход за право жить без идентификационных номеров и электронных паспортов.
 22 июня в Киеве и других городах Украины состоится Всеукраинский Крестный ход за право жить без идентификационных номеров и электронных паспортов-карточек.


Внимание! Читая пророчества на этом сайте помните что достоверность трудно проверить и все может во времени изменяться
"О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец (Мк. 13, 32)"