Kiev1.org Карта сайта Файлы Фотографии Киева
  
Реклама:


Разделы
 
 Sysadmin
 Антиглобалисты
 Ереси и секты
 Катастрофы
 Компьютерные новости
 Непроверенное
 О проекте
 О фотогалерее
 Политика и власть
 Православие
 Предприятия Украины
 Протесты Людей против нового мирового концлагеря
 Разное
 Россия
 Старец Паисий 1924-1994
 Стояние за Истину
 Суды в Украине
 Тайна беззакония
 экуменизм


Внимание! Читая пророчества на этом сайте помните что достоверность трудно проверить и все может во времени изменяться - самое главное думать своей головой и не верить легкомысленно всему что говорят, особенно советское телевидение
"О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец (Мк. 13, 32)"

Блаженніший Митрополит ВОЛОДИМИР. Різдвяне Послання«Нині родився Христос, Засяяло світові світло розуму. Бог зійшов на землю, Щоб земні люди вознеслись до Нього...» Свт. Григорій Богослов. «Слово на Різдво» Роздумуючи над таємницею Боговтілення, вселенський учитель і святитель Григорій Богослов так каже про значення цієї найбільшої в історії людства події: “Той, Хто є сяйво і слава Отця, образ Іпостасі Його, образ милості, заради нашого спасіння умалив Себе, втілився і народився від Діви”.
Всемогутній вседосконалий Бог, Який не має ні в чому потреби, з любові до свого творіння сходить на землю, приймаючи на Себе людську природу, навчає людину Божественного закону і звершує справу спасіння. Своїм обмеженим розумом ми не можемо осягнути всієї глибини таємниці Втілення. Божественне Одкровення навчає нас, що все це Бог зробив заради любові і заради нашого спасіння. “Любов пізнали ми в тому, що Він поклав за нас душу Свою...” — пише святий апостол Іоан Богослов (1 Ін. 3, 16). Найвищий прояв Божественної любові здійснився в Боговтіленні та Воскресінні. Ці дві події, пов’язані між собою і безпосередньо з Домостроїтельством нашого спасіння, стали предметом проповіді святих апостолів і основою місії Церкви Христової. “...Проповідуємо премудрість Божу, таємну, приховану, яку призначив раніше Бог віків для слави нашої”, — пише до християн Коринфа святий апостол Павел (1 Кор. 2, 7).

Любов, за Божественним Одкровенням, повинна бути головною ознакою всіх послідовників Христа. Святий апостол Іоан Богослов, нагадуючи християнам Божественний Закон, пише: “А заповідь Його та, щоб ми вірували в ім’я Сина Його Іісуса Христа і любили одне одного, як Він заповів нам” (1 Ін. 3, 23). Кожен, хто вірить у Христа, повинен усвідомити себе дитиною Божою і завжди пам’ятати про духовну спорідненість з ближніми і дальніми. У всіх людей, незважаючи на їх численні внутрішні та зовнішні відмінності, один Отець — Бог. А значить, свої стосунки вони повинні будувати на принципах любові, довіри, взаємної поваги, співчуття і правди.

На жаль, у наш секулярний час ці християнські принципи вже не є основою людських взаємин. Секуляризація суспільства, яка нині активно розвивається, стала причиною демографічної кризи, порушення освяченого Богом шлюбного союзу чоловіка і жінки, розпаду сімей. Це не може не викликати занепокоєння Церкви. Ми нагадуємо про священні засади шлюбу та сім’ї, де для майбутніх поколінь висіваються зерна християнської любові, миру, добра та справедливості. Тут велика відповідальність покладається на батьків і хрещених, які повинні виховувати дітей в дусі патріотизму, любові до Батьківщини, Церкви, Бога та ближнього. Наше майбутнє багато в чому залежить від того, як виховуватимуться наші діти, наша молодь. Дякуючи Господу за Його великі милості до нашої країни і нашого народу, ми згадуємо про ті важливі події церковного і суспільно-державного життя, які стали минулого року знаком особливого благовоління Божого до нашої Святої Церкви. Вельми значущою подією в суспільному житті стали торжества з нагоди присвоєння Свято-Успенському Святогірському чоловічому монастирю Горлівської єпархії статусу Лаври. Це рішення Священного Синоду нашої Святої Церкви покликане зміцнити засади канонічного Православ’я в Україні і консолідувати наше суспільство в духовно-етичному сенсі. Вдивляючись вглиб вітчизняної історії, ми дякуємо Господу за звільнення України від німецько-фашистських загарбників, 60-ту річницю якого ми відзначали цього року. Ми молимось про дарування нашому народові миру, злагоди, мудрості та благословення на благі справи. Нехай наша родюча земля і натхненна праця стануть основою підвищення духовного і матеріального добробуту народу. Дякуючи Господу за Його великі милості, даровані минулого року нашій Святій Церкві, нашому народу та державі, закликаю Преосвященних архіпастирів, пастирів і всіх вірних чад бути свідками вічної Христової Істини, сповненими християнських чеснот, мужніми та гідними свого християнського покликання.

Нехай велике і радісне свято Різдва Христового стане для всіх нас джерелом християнської віри, надії та любові. Всіх вас, Преосвященні архіпастирі, пастирі, чесне чернецтво, улюблені чада церковні у Вітчизні нашій, і ті, хто перебуває в розсіянні, поза огорожею Матері Церкви, дітей та молодь, немічних і самотніх, ближніх і дальніх, вітаю із радісним святом Різдва Христового словами святого апостола Петра: “Бог же всякої благодаті, Котрий покликав нас до вічної слави Своєї у Христі Іісусі, Сам... нехай удосконалить вас, нехай утвердить, нехай зміцнить і нехай зробить непохитними. Йому слава й держава повік. Амінь” (1 Пет. 5, 10–11).

www.orthodox.org.ua/page-1474.html
------------------------------------------------------------------------------

Блаженнейший Митрополит ВЛАДИМИР. Рождественское Послание

«Ныне родился Христос, возсия мирови свет разума. Бог сошел на землю, дабы земные люди вознеслись к Нему...»
Свт. Григорий Богослов. «Слово на Рождество»

Размышляя о тайне Боговоплощения, вселенский учитель и святитель Григорий Богослов так говорит о значении этого величайшего в истории человечества события: “Тот, Кто есть сияние и слава Отца, образ Ипостаси Его, образ милости, ради нашего спасения умалил Себя, воплотился и родился от Девы”.

Всемогущий всесовершенный Бог, не имеющий недостатка ни в чем, движимый любовью к своему творению, приходит на землю, принимая на Себя человеческую природу, научает человека Божественному закону и совершает дело спасения. Своим ограниченным разумом мы не можем постигнуть всей глубины тайны Воплощения. Но Божественное Откровение научает нас, что все это Бог совершил ради любви и ради нашего спасения. “Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою...”, — пишет святой апостол Иоанн Богослов (1 Ин. 3, 16). Наивысшее проявление Божественной любви совершилось в Боговоплощении и Воскресении. Эти два события неразрывно связаны между собой и непосредственным образом относятся к Домостроительству нашего спасения, они стали предметом проповеди святых апостолов и основой миссии Церкви Христовой. “...проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей”, — пишет к христианам Коринфа святой апостол Павел (1 Кор. 2, 7).

Любовь, по мысли Божественного Откровения, должна быть отличительным признаком всех последователей Христа. Святой апостол Иоанн Богослов, напоминая христианам Божественный Закон, пишет: “А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам” (1 Ин. 3, 23).

Каждый верующий во Христа должен сознавать себя чадом Божиим и всегда помнить о духовном родстве с ближними и дальними. Все люди, несмотря на многочисленные внутренние и внешние различия, имеют одного отца — Бога. А значит, свои взаимоотношения они должны строить на принципах любви, доверия, взаимного уважения, сострадания и правды.

Однако с прискорбием мы замечаем, что в наше секулярное время эти христианские принципы не являются основой человеческих взаимоотношений.
Активно развивающаяся секуляризация общества является причиной демографического кризиса, нарушения освященного Богом брачного союза мужчины и женщины, распада семей. Это не может не вызвать озабоченности Церкви. Мы напоминаем о священных основах брака и семьи, где для будущих поколений сеются семена христианской любви, мира, добра и справедливости. Здесь большая ответственность возлагается на родителей и крестных, которые должны воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине, Церкви, Богу и ближним. Наше будущее во многом зависит от того, как будет воспитываться наша молодежь и наши дети.
Благодаря Господа за Его великие милости к нашей стране и нашему народу, мы вспоминаем о тех важных событиях церковной и общественно-государственной жизни, которые явились знаком особого благоволения Божия к нашей Святой Церкви в истекшем году.

Весьма значимым событием в общественной жизни явились торжества по случаю присвоения Свято-Успенскому Святогорскому мужскому монастырю Горловской епархии статуса Лавры. Это решение Священного Синода нашей Святой Церкви призвано укрепить основы канонического Православия в Украине и консолидировать наше общество в духовно-нравственном смысле.

Вглядываясь в глубь отечественной истории, мы благодарим Господа за освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков, 60-летний юбилей которого мы праздновали в этом году. Мы молимся о даровании нашему народу мира, согласия, мудрости и благословения на добрые дела. Пусть наша плодородная земля и созидательный труд людей станут основой повышения духовного и материального благосостояния народа.

Благодаря Господа за Его великие милости к нашей Святой Церкви, нашему народу и государству в прошедшем году, призываю Преосвященных Архипастырей, пастырей и всех верных чад быть мужественными, исполненными христианских добродетелей, достойными своего христианского призвания и свидетелями вечной Христовой Истины.
Пусть великий и радостный праздник Рождества Христова станет для всех нас источником христианской веры, надежды и любви.

Всех вас, Преосвященные архипастыри, пастыри, честное монашество, возлюбленные чада церковные в Отечестве нашем, в рассеянии и вне ограды Матери Церкви находящиеся, дети и молодежь, немощствующие и одинокие, ближние и дальние, поздравляю с радостным праздником Рождества Христова словами святого апостола Петра: “Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам… да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь” (1 Пет. 5, 10-11).

www.orthodox.org.ua/page-1464.html

 www.metropolit-anthony.orc.ru. Митрополит Антоний Сурожский
 Олександр ДРАБИНКО, кандидат богослов’я. Чому розкольницькі угруповання в Україні називаються неканонічними
 УКРАИНОЙ ПРАВЯТ МАСОНЫ. ИХ РУКОВОДСТВО – В ЛОНДОНЕ.
 19 сентября напротив Киево-Печерской Лавры по инициативе иудеев и мецената Дидковского состоялась закладка экуменического капища.
 Пока Дидковский подкапывает Лавру с одной стороны: у главных ворот, КОП Хорошковский подкапывается с другой: со стороны Лаврского переулка 9.
 Киевская мэрия "крышевала" фабрику подделок в Лавре?
 Завещание схиархимандрита Зосимы www.zaistinu.ru
 Кирилл Милтчев, депутат Болгарского парламента: «В нашем новом законе о вероисповеданиях четко указано, что для нас значит каноническая Церковь и кто ее представляет»
 30.11.2004. КИЇВ. Священний Синод Української Православної Церкви звернувся до народу України
 «О роли и значении» российской «духовной» интеллигенции в украинских событиях
 Правила Святых Апостолов
 24.12.2004. КИЇВ. Напередодні виборів Президента України Священний Синод Української Православної Церкви звернувся до народу України
 30.12.2004. КИЇВ. У присутності перших осіб держави Блаженніший Митрополит Володимир звершив традиційний передноворічний молебень на Володимирській гірці
 ЛЬВІВ. Прес-служба єпархії спростувала твердження про масові вбивства православних віруючих на території області
 Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал «Укртелеком» за борьбу с операторами ip телефонии
 16.08.2005. КИЇВ. Блаженніший Митрополит Володимир звернувся до Президента Віктора Ющенка з проханням покласти край практиці почергових богослужінь
 Правда спустилась на землю: Верховный Суд Украины. ХЕРСОН. Захваченный филаретовцами храм возвращен православным


Внимание! Читая пророчества на этом сайте помните что достоверность трудно проверить и все может во времени изменяться
"О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец (Мк. 13, 32)"